Vad finns i soppåsen?

  • Senast granskad:

Plockanalyser görs som en del i uppföljningen av vår avfallsplan.

Enligt en plockanalys genomförd 2012 av hushållsavfall insamlat från hushåll i småhus och flerbostadshus i Sollentuna, innehåller soppåsen följande:

Plockanalys 2012
Småhus (korr. andel vikt %)
Flerbostadshus  (korr. andel vikt %)
Matavfall 48,97 43,40
Trädgårdsavfall 2,67 1,26
Returpapper(tidningar m.m) 1,26 3,79
Pappersförpackningar och wellpapp 6,45 6,46
Övrigt papper 6,28 5,51
Mjukplastförpackningar 5,92 8,34
Hårdplastförpackningar 3,86 3,29
Övrig plast 0,53 0,15
Glasförpackningar 3,31 3,08
Övrigt glas 0,25 0,10
Metallförpackningar 0,82 1,36
Övrig metall 1,36 1,30
Övrigt obrännbart, t.ex. kattsand och porslin 1,93 1,30
Farligt avfall 0,34 0,17
Elavfall 0,11 0,19
Trä 2,48 0,15
Textil 4,60 4,21
Blöjor, bindor etc 6,90 14,68
Övrigt 1,95 1,26
Summa
100
100

Rapport: Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna.