Anvisat elpris

  • Senast granskad:

Anvisat elpris gäller för dig som är elnätskund i Sollentuna men inte tecknat avtal med någon elleverantör. Priset är rörligt och justeras månadsvis. Det följer marknadens rörelser på den nordiska elbörsen Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan.