Kruthornsvägen

  • Senast granskad:

Elnät

Kruthornsvägen/Ribbings väg
Vi har påbörjat grävning längs med Kruthornsvägen och följer Ribbings väg norrut till vägen som leder ner till fotbollsplanerna. Arbetet utförs för att färdigställa elmatning till Väsjö-området. Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2016.

Har du frågor kring det här arbetet, kontakta projekteringsavd. Elnät via vår växel 08-623 88 00.