Lindvägen

  • Senast granskad:

Fjärrvärme

Arbete pågår längs Lindvägen från Norrviken skola ner till Snöbollsvägen. Beräknas färdigt i slutet av oktober.

För ytterligare information kontakta projekteringen Fjärrvärme via vår vxl. 08-623 88 00.