Polhemsvägen

  • Senast granskad:

Vatten/Avlopp

Polhemsvägen
Förnyelse av VA-ledningarna pågår i Polhemsvägen mellan Kanalvägen och Polhemsvägen 8. Under byggtiden kommer vissa fastighetsinfarter tidvis att vara blockerade för fordonstrafik under något eller några dygn. Tyngre transporter till er fastighet under denna tid planeras därför lämpligen i samråd med oss. Tillfälliga kortare vattenavstängningar kommer emellanåt att ske oannonserat på vardagar mellan kl. 8:00 och kl. 15:00.

Entreprenaden utföres av Entreprenadfirma S. Eriksson.

För ytterligare information kontakta vår VA-drift på 08-623 88 00.