Rådanvägen

  • Senast granskad:

Ny spillvattenledning.

Vi har nu påbörjat arbetet med att anlägga en ny spillvattenledning i Rådanvägen. Den skall serva fastigheter inom kvarteret Majestätet och förbättra flödet till Käppalaverkets ledning.
Vi räknar med att arbetet tar c:a sex månader.