Faktura & Betalning

  • Senast granskad:

Betala med eFaktura via din internetbank och kombinera det med Autogiro om du vill. Vi tillhandahåller också traditionella pappersfakturor.

  • Vi tar inte ut någon faktureringsavgift.
  • Fakturering av el och fjärrvärme sker för verklig förbrukning i efterskott.
  • VA-taxan preliminärdebiteras och avräknas en gång per år, efter avläsning.
  • Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott. Fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus och tolv gånger per år för verksamheter samt budade tjänster.
  • Fakturan beräknas sändas ut 15-20 dagar före förfallodagen.
  • Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Inkassoavgiften är 180 kronor.

Hur vill du betala?

Med en traditionell pappersfaktura betalar du via bankgiro. Vill du hellre ha eFaktura ansök hos din internetbank om eFaktura från Sollentuna Energi & Miljö AB.
Autogiro förenklar rutinerna ytterligare och fakturabeloppet dras från ditt konto automatiskt. Ansökan om Autogiro hittar du längre ner på den här sidan.