Beställning fiberanslutning

  • Senast granskad:

Beställ här, och få plats med hela ditt uppkopplade liv och gör ditt hus redo för morgondagens digitala tjänster.

En nyanslutning av en villa kostar 16 500 kronor inom tätbebyggt område. Bor du utanför tätbebyggt område återkommer vi med besked om och när en fiberanslutning är möjlig och ger dig samtidigt ett pris.

Beställning fiberanslutning

Typ av anslutning

Vi skyddar dina personuppgifter

Nu stärks ditt konsumentskydd i enlighet med nya dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) och träder i kraft inom EU 25 maj 2018. Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss, men också att du får information och service som är relevant för just dig. Läs mer här.