Världstoalettdagen 2017

  • Senast granskad:

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter.

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att använda hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. 

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall. Detta måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning.